Members

Professor


林輝堂 Hui-Tang Lin

 • 教授 Professor

 • Email : htlin@mail.ncku.edu.tw

 • ADDR : 電機系館5樓92503室, EE Building 5F R92503

 • TEL : +886-6-2757575 ext.62386Students

Master Students (Studying)

侯昱志 Yu-Zhi Hou, 李依潔 Yi-Jie Li, 吳東燊 Dong-Shen Wu, 羅世杰 Shih-Jie Lo

周家池 Chia-Chih Chou, 韋傑強 Chieh-Chiang Wei, 莊偉立 Wei-Li Jhuang

王歆卉 Hsin-Hui Wang, 蔡孟宏 Meng-Hung Tsai, 林迺航 Nai-Hang Lin, 郭憲儒 Xian-Ru Guo, 林韶恩 Shao-En Lin


M.S (Graduated)

 • 2020

吳建緯 Jian-Wei Wu, 鄒肇安 Jhao-An Zou, 賴逸翔 Yi-Xiang Lai

 • 2019

梁元議 Yuan-Yi Liang, 柯昊 Hao Ke

 • 2018

李保頡 Bao-Jie Li, 洪勤硯 Chen-Yen Hung, 鄭裕穎 Yu-Ying Zheng

 • 2017

巫俊賢 Chun-Hsien Wu, 張存德 Chun-de Chang, 王劭文 Shau-Wen Wang, 吳佳容 Chia-Jung Wu, 姜智允 Chih-Yun Chiang

 • 2016

李柏緯 Po-Wei Li, 莊彥宣 Yan-Hsuan Chuang, 宋彥微 Yan-Jheng Song

 • 2015

何浩川 Ho-Chuan Hoh, 林致聖 Chih-Sheng Lin, 顏偉舜 Wei-Shun Yan

 • 2014

林柏守 Bo-Shou Lin, 林志勳 Chih-Hsun Lin, 高毓英 Yu-Ying Kao, 陳勝裕 Sheng-Yu Chen,

謝方博 Fang-Bo Hsieh, 謝佩如 Pei-Ru Hsieh, 簡士哲 Zhi-Zhe Chien

 • 2013

江宏鑫 Hng-Hsin Chiang, 吳玠原 Jie-Yuan Wu, 陳俊達 Chun-Ta Chen, 鄭瑋宗 Wei-Tsung Cheng

 • 2012

孫浩軒 Hao-Chun Chang, 郭俊儀 Chun-Yi Kuo, 黃昱嘉 Yu-Chia Huang 林俞成 Yu-Chen Lin, 施宇軒 Yu-Xuan Shin

 • 2011

王啟祐 Chi-You Wang, 江瑞偉 Jui-Wei Chiang, 李翰承 Han-Cheng Lee, 陳文益 Wun-Yi Chen,

張百成 Bo-Cheng Zhang, 張珳珺 Wen-Chun Chang, 黃煜智 Yu-Chih Huang

 • 2010

孫仲銳 Chung-Jui Sun, 康宏榮 Hung-jung Kang, 楊宗翰 Tsung-Han Yang, 劉晉連 Chin-Lien Liu,

蔡孟翰 Meng-Han Tsai, 賴志軍 Chih-Chun Lai

 • 2009

何仲桓 Zhong-Huan Ho, 李弘翔 Hong-Hsiung Lee, 林昶丞 Chang-Cheng Lin, 郭俐君 Li-Gun Guo,

陳崧銘 Sung-Ming Chen, 鄭宏晟 Hung-Chen Cheng

 • 2008

何譯維 Yi-Wei Han, 林英佑 Ying-You Lin, 邱元甫 Yuan-Fu Chiu, 洪勝哲 Sheng-Jer Horng,

陳昱仁 Yu-Ren Chen, 賴家齡 Jia-Lin Lai, 謝曜榮Yao-Jung Hsieh

 • 2007

林坤達 Kun-Ta Lin, 林澤昇 Ze-Sheng Lin, 陳逸凡 Yi-Fan Chen, 陳博璿 Bo-Xuan Chen,

張振宏 Zhen-Hong Zhang, 程忠智 Zong-Zhi Cheng

 • 2006

佘宗麟 Zong-Lin She, 林志偉 H-Wei Lin, 詹家慶 Jia-Qing Zhan, 顏煥庭 Huan-Ting Yanz

 • 2005

李奇達 Ji-Da Li, 林世陵 Shi-Ling Lin, 林鉅堯 Ju-Yao Lin, 黃天德 Tian-De Huang, 羅恆爍 Heng-Shuo LuoPh.D.(Graduated)

 • 2016

王子夏 Tzu-Shiah Wang

 • 2014

陳銘哲 Ming-Che Chen, 賴家齡Chia-Lin Lai

 • 2013

林英佑 Ying-You Lin, 孫明功 Ming-Kung Xun

 • 2008

程榮祥 Rung-Shian Cheng

 • 2007

張萬榮 Wang-Rong Chang